Optometrysta Szymon Zielonka

Heteroforie i zez

Heteroforie i zez to zaburzenia ustawienia oczu. Przy nieprawidłowym ustawieniu z bliskiej odległości przy czytaniu może występować: zmęczenie, kłopoty z koncentracją, ból oczu, sporadyczne rozmazywanie się lub dwojenie obrazu, uciekające oko.

Wzrok a trudności z nauką

Około 10 % dzieci i młodzieży posiada problemy ze wzrokiem, które w istotny sposób wpływają na zdolność uczenia się i koncentrację. Te problemy mogą dotyczyć efektywności wzrokowej czyli skupiania (akomodacji), koordynacji oczu (widzenie obuoczne), śledzenia (ruchy oczu) lub przetwarzania informacji wzrokowej. Dzieci najczęściej nie są świadome tych problemów lub nie potrafią ich opisać. Ważna jest szybka diagnoza i wdrożenie odpowiedniego postępowania, które pozwoli uniknąć wielu lat niepotrzebnej frustracji.

Zaburzenia ruchów oczu

Zaburzenia ruchow oczu dotyczą sakkad lub ruchów śledzących. Ruchy sakkadowe to szybkie ruchy gałek ocznych w trakcie zmiany obiektu obserwacji, są one stale wykorzystywane w trakcie czytania. Objawami nieprawidłowości w zakresie ruchów oczu w trakcie czytania są ruchy głową, gubienie wersów, niska prędkość czytania, obniżona zdolność rozumienia i zapamiętania treści tekstu.

Zaburzenia przetwarzania informacji wzrokowej dotyczą problemów z interpretacją lub zapamiętaniem danych wzrokowych (analiza wzrokowa), odtworzeniem danych wzrokowych poprzez pisanie lub rysowanie (integracja wzrokowo-motoryczna) lub niską świadomością lewej i prawej strony (przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne).

Przetwarzanie informacji wzrokowej

Występowanie niedomogii konwergencji u osób z zdiagnozowanym ADHD jest trzykrotnie wyższe niż w populacji (Garnet i wsp. 2005). Zaburzenia akomodacji i ustawienia oczu posiadają liczne  podobieństwa. Dlatego ważne jest aby przed diagnozą ADHD wykluczyć przyczyny leżące po stronie wzroku. W przypadku wystąpienia zaburzeń wzroku osoba z ADHD odczuje zmniejszenie objawów po terapii widzenia.

Zaburzenia wzrokowe a ADHD i ADD

Wedle szacunków 1/5 dzieci ma specyficzne problemy w nauce pochodzenia czysto wzrokowego, a dodatkowe 1/5 specyficznych problemów w nauce ma istotną komponentę wzrokową (Scheiman i Rouse 2008) . Diagnoza umożliwi odpowiedź na pytanie, jak jest w przypadku konkretnego dziecka.

Wzrok a trudności z nauką

Zaburzenia akomodacji

Zaburzenia akomodacji polegają na nieprawidłowym dopasowaniu się układu wzrokowego do odległości obserwowanego obiektu. Wyróżniamy niedomogę akomodacji, spazm akomodacji, niesprawną i męczliwą akomodacje. Objawy występujące przy czytaniu: to czasowe rozmazanie obrazu, kłopoty z koncentracją, senność, skaczące i pulsujące litery, ból oczu. Przy skurczu akomodacji pojawia się rozmazany obraz z dalekiej odległości po długim patrzeniu z bliska.

Przetwarzanie informacji wzrokowej objawy

 Analiza wzrokowa: mylenie podobnych słów i znaków, słabe zapamiętywanie ciągów liter i cyfr, trudności w uczeniu się alfabetu, słabe rozpoznawanie słów, kłopot w odróżnianiu istotnych cech od nieznaczących detali.

 

Przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne: trudności w odróżnianiu lewej i prawej strony, odwracanie liter i cyfr w pisaniu i czytaniu, pisanie od prawej do lewej strony, słaba koordynacja i balans ciała. 

 

Integracja wzrokowo-motoryczna: wolne przepisywanie z tablicy, brzydkie pismo, nietrzymanie pisma w linii, słabe wyniki w testach i lepsze w odpowiedzi ustnej.

Copyright Szymon Zielonka 2015